Os monxes da revolución

A fame sempre soubo moito de revolucións. Houbo na historia revolucións por fame de conciencias. Por fame de liberdade. Por fame de silencios. Por fame de palabras. Hóuboas tamén por fame de pucheiros. No fondo, as revolucións son sempre a mesma revolución. A revolución da fame. King Zero e U Gambira saben moito de revolucións. […]